em dang thieu thon ve tien bac, neu co chi em nao giup do,em xin nhiet tinh chao don,va het long moi yeu cau cua cac chi em.neu can toi em xin LH: chat qua yahoo , nguyenvan_phuquy@yahoo.com.vn.em xin tan tinhKhuvuontinhyeu.net™